Reisverhaal «België: wandeling 1 in Assenede»

en nu eens dichtbij: Vlaanderen wandelland | België | 2 Reacties 04 September 2020 - Laatste Aanpassing 04 September 2020

In plaats van onze najaarsreis 2020 en de voorjaarsreis 2021, zullen we al wandelend België verkennen.  We starten in Vlaanderen, er is heel wat moois en ook geschiedkundig interessant te beleven.  Optie is om elke week een wandeling te maken.

Oost-Vlaanderen: de Krekenroute bij Assenede

Omdat er voor de volgende tijd, omwille van corona, geen reis naar verre oorden, en evenmin in Europa, zal plaats vinden, gaan we op reis in eigen land. Nu de zomervakantie voorbij is, kiezen we ervoor om elke week een wandeling te maken. We starten in onze eigen provincie, Oost-Vlaanderen.

Op 27 augustus starten we met een gebied in het Meetjesland, in het noorden van de provincie.


kaart van Oost-Vlaanderen

detailkaart van het noorden waarop Assenede is aangeduid

We hebben een drietal, meest oudere, wandelgidsen

hier is de wandeling, welke we vandaag maken, beschreven. De afstand is 14 km. We stappen in tegenwijzerzin

Op de site van Knooppunten (https://www.wandelknooppunt.be/nl/routeplanner) kan de wandeling ook gevolgd worden

knooppuntenroute waarbij we starten bij knooppunt 70. Hierna 59 - 58 - 62 - 63 - 64 - 61 - 54 - 71 - 70

Omdat er rond de kerk van Assenede gratis parkeerplaatsen zijn, parkeren we daar.

de toren van de Petrus en Martinuskerk

De eerste en de laatste kilometers gaan langs betonwegen in het dorp.

een bordje aan een huis

bij de voortuin van hetzelfde huis een steen aan een koord en een bord met weersvoorspellingen voor dummies

Al snel komen we in de polders terecht. Langs de wegkanten zijn nog bloemen in verschillende kleuren te bewonderen

Gewoon Jacobskruiskruid

In dit gebied zijn er veel wandelingen en fietstochten te maken

fietsroutes via het knooppuntnetwerk

wandelingen via het knooppuntnetwerk én een GR (groot routepad) dat van het noorden van de provincie Antwerpen naar De Panne leidt. Het GR pad is met rood en wit aangeduid

Hier in de polders worden nogal wat aardappelen geteeld

de tekeningen op de schuur met een volledige aardappelplant en het afgewerkte product

Tijdens de Middeleeuwen kwam een zee-arm tot bij o.a. het huidige Assenede. Vanaf de 16de eeuw werd land gewonnen op de zee en begon men met het inpolderen. De oudste polders liggen het dichts bij het centrum, jongere polders liggen meer richting de huidige Westerschelde.

de eerste polder welke we bereiken. Een polder wordt steeds omgeven door dijken zodat de zee het land niet meer overspoelt. Om de dijken stevig vast te houden zijn de hellingen beplant met Canada-populieren

eerst werd de polder grasland, later werden er gewassen geteeld

we stappen verder van het centrum, dus de polders werden later ingedijkt. Door het indijken, dit is het omgeven van de polders door dijken, kon de grond niet meer overspoeld worden en werd zo bruikbaar voor landbouw

De ondergrond was hier ooit zand, maar door het overspoelen door de zee werd er slijk en klei afgezet. Hoe dichter bij het centrum van Assenede, hoe minder afzetting, omdat de zee hier maar weinig tijd het land overspoelde

één van de vele uitzichten op de polders

hier en daar wordt er geoogst en dat trekt de vele vogels aan die letterlijk een graantje willen meepikken

nog meer bloemen langs de wegkanten

de rode bessen van de meidoorn zijn beperkt giftig

info van het antigifcentrum over de meidoorn

Meidoorn wordt echter medicinaal gebruikt, ze worden verwerkt tot jam, thee en opgelegd op alcohol. Vogels en insecten gebruiken de bessen als wintervoer.
De bessen zijn pas nu rijp en blijven nog een hele tijd hangen, ook na het vallen van het blad.

en dan is er ook nog de Sneeuwbes. De bloei is voorbij, de sneeuwwitte bessen verscchijnen aan de struiken. Ook deze bessen én de wortel bevatten een eerder beperkt gif

Regelmatig komen we mooi borden tegen waarop de naam van de polder, … vermeld staat

500 gemeten is de naam van het volgende gebied. Een gemet is een oude oppervlaktemaat voor landbouwgrond. Het komt overeen met de oppervlakte welke door 2 paarden in één dag kon bewerkt worden. Doordat echter niet elke grond even gemakkelijk bewerkbaar is, varieert de grootte van het gemet van plaats tot plaats, een gemiddelde is 0,44ha

De oppervlakten landbouwgrond zijn hier vrij groot zodat er ook grotere machines kunnen ingezet worden

we komen langs heel wat bietenvelden

De Albertpolder omvat een groot gebied

Vanaf de 15de eeuw, toe er polders werden ingedijkt, zorgden najaarsstormen voor doorbraak door de dijken, op zwakke of niet goed onderhouden plekken. De polders liepen weer onder. Door de stroming werden er geulen gegraven. Wanneer het water weer wegtrok van het land, bleef het wel in de geulen aanwezig. Die geulen werden de kreken, typisch voor dit landschap. Tijdens de grote overstroming van 1808 werden de kreken nog verder uitgediept, deze grote overstroming zorgde ervoor dat de grond vele stukken land erg zilt werd waardoor de grond voor landbouw niet meer bruikbaar was.

De eerste kreken op onze route zijn de Grote en de Kleine Kil, beide onderdelen van het Hollands Gat

kaart waarop de kreken zijn aangeduid

de Kleine Kil, onderdeel van het Hollands Gat

de Grote Kil, aan de overzijde van de weg

de rietkragen en de andere vegetatie, samen met het wateroppervlak, zorgen voor een bijzonder leefmilieu voor watervogels

hier is een kleine boerderij met enkele neerhofdieren

iets verder komen we bij de grens met Nederland. Een oude, verweerde grenspaal is een stille getuige

De dijk, waarop we wandelen, ligt net binnen België aan de grens met Nederland. Wat verder is er weer een doorbraak van de dijk. Hogerop bevindt zich een meer recente grenspaal

ook op Nederlands grondgebied gaan de polders verder, ze zijn nog wat jonger

bij de Gezusterskreken zitten 2 Nederlanders te vissen.

ze vangen brasem en witvis, maar het is eerder sportvissen, dan een maaltijd bij elkaar sprokkelen

Hier zijn we nog altijd bij de Albertpolder. In januari 1808 woedde er een hevige noordwesterstorm, die vooral lelijk huis hield in Philippine (gelegen in Nederland en bekend voor zijn mosselen) en in Sas van Gent. De zeesluis welke het water regelde in deze polder, brak door de storm waardoor grote hoeveelheden zeewater binnen stroomden. De scheidingsdijk tussen de Albertpolder en de Sint-Pieterspolder was voordien afgegraven, nu kon het zeewater ook de Albertpolder overstromen.
Door de kracht van het water werden de geulen verdiept en verbreed.
De bewoners van de boerderijen moesten op hun zolder of dak klimmen om te ontkomen aan het kolkende water.

op deze kaart is te zien dat Philippine dichtbij ligt, op de waterloop

Amper een jaar later, in 1809, volgden nog twee zware overstromingen. Doordat de dijken nog niet helemaal hersteld waren, kon het water nog diepen binnendringen.
Door deze zware overstromingen bleef het zeewater gedurende de volgende jaren bij vloed binnenin de polders stijgen, bij eb stroomde het weer weg. Pas 40 jaar later slaagde men erin om het zeewater terug te dringen achter dijken.

We wandelen hier aan de voet van de dijk

De polders volgen elkaar op. De naam duidt ofwel op een heilige, ofwel heeft die iets te maken met de grondeigenaars uit de tijd waar de polders werden ingedijkt

Nog wat verder, nog steeds op de grens met Nederland, komen we bij de Vliet, de vroegere zee-arm welke Assenede met de zee verbond. Het einde van deze zee-arm was de haven van Assenede. Door de inpoldering in de 17de eeuw echter verzande de geul

wat rest is nog een grote beek, de Vliet

de weg gaat over de Vliet

aan de Hollandse zijde zit een man en zijn zoontje, ze doen aan sportvissen. Het jongetje vertelt ons met veel trots dat er al 9 vissen gevangen werden, ze worden echter terug in het water geworpen

Vanaf het Holleken verlaten we de grens en wandelen we weer op een dijk. Rechts is de Rode Polder

regelmatig zien we weiden en installaties voor paarden

We komen bij het tweede krekengebied, rechts in de Rode Polder bevindt zich de Rode Kreek

de Rode Kreek is lang en groot, een hele tijd later zullen we er nog een glimp van opvangen

Wat verder op de lange, rechte dijk komen we bij de Vistrap, één van de installaties die de polders met elkaar verbindt zodat vissen weer naar zee kunnen, soms ook om het hoogteverschil op te vangen tussen waters

nog een eind verder komen we op een kasseiweg, tussen grote Canada populieren, dit is de toegang tot een natuurgebiedje

Het natuurgebied is een gedeelte van het krekengebied waar de grond te zout is voor landbouw en waar bos is ontstaan. Hier leven vogels welke op andere plekken in Vlaanderen niet te horen zijn -want zien kunnen we de vogels niet door al het kreupelhout en de bomen

het pad klimt via een stenen trap steil de dijk op, fiets hebben een breder grindpad beneden

het landschap is hier totaal verschillend

een leuke plek om onze boterhammetjes op te peuzelen

we lopen een hele tijd in dit natuurgebiedje, overal horen we vogels

we krijgen aan de linkerzijde een eerste glimp van de Grote Geul

pas een hele tijd later hebben we een breder zicht op de Grote Geul

Helemaal op het einde van het lange, maar mooie, bospad, is er een luchtfoto van de Grote Geul

en vanaf een nabijgelegen bank, een stuk hoger dan de weg gelegen, hebben we nog een beter zicht op de Grote Geul

Hierna volgt de terugweg, door de polders en later door uitlopers van Assenede en door het dorp, terug naar onze startplaats, de kerk.

Wil je nog meer lezen over de geologie, de geschiedenis, de polders van Assenede, hier is een informatieve website

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300293

 

Print Friendly and PDF

 

 

 

 

Plaats een Reactie

katrien Een heel goed idee! we volgen jullie in het voetspoor want deze keer ligt dat wel eenvoudiger dan de verre reizen :) Geniet van de volgende trips! tot binnenkort Katrien Geplaatst op 07 September 2020
Robrecht en Isabelle Wat fijn dat jullie een creatieve oplossing gevonden hebben! "Sieh, das Gute liegt so nah" (Goethe) :-) We kijken uit naar jullie wekelijks verslag! Geniet ervan en veel groetjes Geplaatst op 05 September 2020

 

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking