Reisverhaal «Einde Panama +Nicaragua, het tweede land »

2 landen in Centraal Amerika | Nicaragua | 6 Reacties 15 Maart 2020 - Laatste Aanpassing 14 Maart 2020

laatste dagen in Panama

De afstand van David tot Santiago is ongeveer 350 km, de bus doet er 3u over, met in de meeste dorpen onderweg een korte stop om mensen te laten uit- of instappen.

In het busstation van Santiago is het gemakkelijk om de bus naar Santa Fe te vinden, het ligt noordelijk in de bergen op 500m hoogte

kaart waarop onze reisroute van vandaag is aangeduid

Santa Fe is ooit op de kaart gezet omdat Colombus zou gezegd hebben dat hij hier meer goud had gezien op één uur, dan in Spanje op twee jaar.En inderdaad, bij verdere nazichten door goudzoekers, werd hier in de rivier goud gevonden.Veel heeft dat goud echter niet bijgebracht tot de rijkdom van de Spaanse koningen, de hoeveelheid was te beperkt.
Dit is hier het gebied van weer een ander indianenvolk, we zien ze overal op straat.

Het stadje is niet erg toeristisch, er zijn enkele hostals, hotels en mini-markten.De prijs is hier ook lager dan elders in het land.
Het hostal waar weverblijven heeft één kamer met eigen sanitair, een terras, mooi georganiseerd.

We bestellen een gids voor morgen om vogels te zien en omdat de wandelingen hier beter met een gids gedaan worden.Het gebied is bergachtige, er zijn geen eenvoudige wandelingen

vroeger was er een ezelspad tot aan de Caribische kust. Er wonen immers vele mensen van het lokale indianenvolk in de bergen en aan de Caribische kust. Nu is er een geasfalteerde weg, 51 km lang, waar een busje de verbinding vormt

We komen hier voor 2 activiteiten, wandeling met gids om bij te leren over de natuur, en het bezoek aan een biologisch bedrijf, Marie & Chon.De gids, Victor Navarro, lijkt nog jong te zijn, hij is bioloog, vogel- en natuurkenner, en vertaler Spaans-Engels. Via onze verblijfplaats wordt hij gereserveerd.

Het regent ’s morgens, de wandeling welke hij voorzien had, gaat niet door, wij maken een eenvoudiger wandeling, meer lang asfaltwegen.

er komt een ruiter te paard voorbij met twee honden, zijn derde dier is een varken en wandelt er rustig achteraan, snuffelend over de grond

wat later rijdt er een andere cowboy, letterlijk met zijn koeien.Na de laatste koe is er nog een cowboy

Regen is hier niet zoals we in België kennen, het regent hier maximaal 30 minuten en door de hoge temperaturen is alles snel droog.
Ook hier zijn veel vogels en planten te zien. De wandeling duurt 6u.

heel speciaal blauw is dit mannetje van de Blauwe Suikervogel(Cyanerpes cyaneus)

en hier zijn wijfje

Rosse Duif(Patagioenas cayennensis)

een mooi gekleurde vogel,  Zwartborstgaai(Cyanocorax affinis)

hoog in de lucht zweeftde Amerikaanse Grijze Wouw(Elanus leucurus)

nog een duif , de Verreaux’ Duif (Leptotila verreaux)

2 soorten gieren cirkelen rond, dit is de Zwarte gier(Coragyps atratus)

een orchidee welke hier in het wild groeit

een klein, felgekleurd vogeltje , Geelkruinorganist (Euphonia luteicapilla)

en zijn wijfje

de Geelkoparacara(Milvago chimachima)

een jonge specht waarbij de kleur nog niet volledig ontwikkeld is

Roodkruinspecht(Melanerpes rubricapillus)

een speciale vogel, Maskertityra(Tityra semifasciata)

een zeer giftige spin

en een kleurrijke vlinder

een bidsprinkhaan

en een uiterst giftige plant, in al zijn onderdelen

in de bergen hier stromen verschillende rivieren, dit is er één van, we steken ze vandaag 3 maal over, gelukkig via bruggen

een zware bek heeft de Bootsnaveltiran (Megarhynchus pitangua)

slechts 13 cm groot is deze Bonte Zanger(Mniotilta varia), moeilijk scherp te stellen tussen de bladeren en takken

een grote eend,Muskuseend (Cairina moschata)

’s Namiddag gaan we naar het landbouwbedrijf. Het is een eind stappen, dus we laten ons voeren.
Bij de terugkeer naar het dorp zien we een bus, die wat rondrijdt, ook hier rijden we mee.De chauffeur zet ons af bij ons verblijf.

Eerst toont Maria de orchideeën, de wilde vormen bloeien vel minder lang

Maria doet hier alles, Chon is niet te zien (een regenjas omdat er meermaals een bui boven ons hoofd uitregent)

geen orchidee, wel heel goed aroma

een speciale bloem, nooit gezien

hier is de oogst van de koffie al enkele maanden achter de rug

volgens Maria is alles handwerk, daarom is de koffie ook duur, 25 dollar voor een kilogram gebrande koffiebonen

de verschillende stappen in het proces, van bes tot koffie

de sla

en quinoa

Dit is ons laatste bezoek in Panama

Om van Santa Fe naar Panama stad te reizen, nemen we 3 opeenvolgende bussen, en is de totale reisduur 6,5u

Onze cirkel is rond, we verblijven voor de laatste nacht op dezelfde plaats als tijdens onze eerste nachten.

Morgen vliegen we naar de hoofdstad van Nicaragua, Managua

Besluit
Panama is een land met vriendelijke mensen en een veilig land.Indiaans volkeren zijn gesloten.
We hebben enkele plaatsen bezocht, maar er is nog meer te zien, 2 extra weken zouden zeker gevuld zijn.Verblijf en voedsel zijn niet goedkoop, openbaar vervoer wel.

onze vlucht van Panama naar Nicaragua, over Costa Rica.  Met de bussen twee dagen en een nacht onderweg + enkele malen overstappen


NICARAGUA

Nicaragua kan niet rechtstreeks aangevlogen worden uit Europa.Men kan via de VS reizen (omwille van de administratie op de Amerikaanse luchthavens is dat niet aan te raden) of via Panama en Mexico.

Nicaragua is een arm land en heeft geen eigen luchtvaartmaatschappij.Wij vliegen met de Panamese Copa airlines.

1.Nicaragua inleiding

Nicaragua ligt in het smalle zuidelijke gebied van Noord-Amerika, soms ook wel Centraal-Amerika genaamd

op deze duidelijke kaart zie je dat we van Panama naar Nicaragua, over Costa Rica, vliegen.Een bus nemen zou meer dan 2 dagen reizen zijn over de Panamericana, de verbinding tussen Alaska (in het noorden van Amerika) en Vuurland (helemaal in het zuiden van Zuid-Amerika)

Nicaragua heeft als noorderbuur Honduras, niet direct het meest veilige land, als zuiderbuur is er Costa Rica.Aan de oostzijde bevindt zich de Caribische Zee, een deel van de Atlantische Oceaan, aan de westzijde is er de Stille Oceaan.
Hiermee behoort de westelijke zijde van het land ook tot de ‘Ring of Fire’, er bevinden zich 40 vulkanen op het grondgebied, sommige zijn nog actief.

Ring of Fire, rond de Stille Oceaan.Een gebied waar tectonische platen met elkaar ageren, dus vulkanen en aardbeving-gevoelig

Het westelijk gedeelte van het land, zo een 75 km breed, is vlak.Uitzondering hierop zijn de jonge vulkanen die nog steeds actief zijn.
Er loopt een grote breukzone door Nicaragua, veroorzaakt doordat de Pacifische Plaat (Cocos Plaat genoemd) onder de Caribische Plaat schoof en schuift.

de breukzone of rift loopt vanad de Fonseca Golf richting zuidoosten.In dit lage gebied zijn de twee grootste meren van Centraal Amerika gelegen, het Meer van Managua (56km x 24 km) en het meer van Nicaragua (160 km x 75 km).Het vervolg van de breuklijn is gevuld met de San Juan Rivier, welke de grens vormt tussen Nicaragua en Costa Rica

Dit laagland is erg vruchtbaar door de vulkaanas en het gebied is dicht bevolkt.Het gebied kent jaarlijks honderden aardbevingen, de hoofdstad Managua werd in 1931 en opnieuw in 1972 bijna helemaal verwoest.

Rechts van dit gebied komen bergketens voor, omhoog gestuwd doordat de Cocosplaat onder de Caribische Plaat schoof.De bergen zijn hier tussen 900m en 1800m hoog

de gebergte zijn bruin gekleurd.Links van de meren zijn dit jonge vulkanen, rechts en noordelijk vormt het gebergte een driehoek, het Centrale Hoogland.Hier komen diepe rivierdalen voor welke vnl. afwateren naar het oosten, naar de Caribische Zee.De oostelijke hellingen zijn bedekt door tropisch regenwoud

De enkele kleine en steile valleien waarvan het water richting Stille Oceaan stroomt, zijn maar gedurende het regenseizoen watervoerend.

Meer dan 50% van de oppervlakte van Nicaragua hoort tot het Oostelijke Laagland.Dit hete en vochtige gebied is spaarzaam bewoond en zeer moeilijk toegankelijk.Er zijn bijna geen wegen, de bodem is uitgeloogd en onvruchtbaar. Het grootste gedeelte is bedekt met savanne, enkel de rivierdalen zijn vruchtbaar en vertonen een rijkere vegetatie.

Het westelijke klimaat is beduidend frisser (gemiddelde temperatuur is 27°C) dan het oostelijke.Hier komt een regenseizoen voor van mei tot november en een droog seizoen van december tot april, met een gemiddelde hoeveelheid neerslag ongeveer 3x groter dan deze in België.

Nicaragua heeft de grootste oppervlakte van al de Centraal-Amerikaanse staten, 129.500 km2, dus meer dan 4 maal de oppervlakte van België.De meerderheid van de bevolking, ongeveer 6,5 miljoen mensen geschat in 2020) heeft gemengd bloed: Indiaans en Europees.Daarnaast is minder dan 1/5 van Europese afkomst, minder dan 1/10 van Afrikaanse afkomst.Dan zijn er nog verschillende Indiaanse volkeren en kleine groepen behorend tot andere afstammelingen en mengvormen

hoewel al 20 jaar oud, geeft deze grafiek een beeld over de bevolking van Nicaragua

De meeste mensen spreken Spaans, maar in het oostelijk gedeelte van het land komen kleinere taalgroepen voor waarvan de taal ook officieel erkend is.

Wat betreft de aanhang aan een religie geef ik enkel een grafiek mee

In tegenstelling tot België is de bevolking hier erg jong, deels te verklaren door de vele mensen welke gestorven zijn tijdens al de burgeroorlogen, deels door de verbeterde zorg waarbij er veel minder babysterfte optreedt.De gemiddelde leeftijd is nu 26,5 jaar waarvan meer dan 57% in een stedelijke omgeving woont.

bijna 50% van de bevolking is jonger dan 24 jaar
(bron https://www.worldometers.info/world-population/nicaragua-population/)

Nicaragua is een arm land, het Bruto Binnenlands Product berekend per inwoner stijgt de laatste jaren, maar blijft laag

vergelijken we dit even met het BBP per hoofd in België in 2018 volgens dezelfde bron : 46.683,2 US$

tegenover 1.860,43 US$ in Nicaragua (bron https://tradingeconomics.com/

Kijken we even naar de import en export tussen België en Nicaragua:

import in België van goederen uit Nicaragua in 2018

export van België naar Nicaragua in 2018

(bron https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/nicaragua/cijfers)

Genoeg algemeenheden, laten we Nicaragua bezoeken.

2.  Aankomst in Nicargua

We vliegen met Copa Airlines van de stad Panama naar Managua, de hoofdstad van Nicaragua. Het vliegtuig is perfect op tijdzowel bij het vertrek als bij de aankomst.
Op de luchthaven zien we verschillende mensen met een mondmasker, sommige van zeer bedenkelijke kwaliteit, andere wat beter.
Bij aankomst staan er 4 mensen in witte kledij, ze stellen enkele vragen, er wordt hier geen temperatuur gemeten.Centraal-Amerika is nog een eindje verwijderd (momenteel) van het Corona-virus.

We worden opgewacht door de Hollandse eigenaar van Armadillo-Nicaragua, een lokaal autoverhuurbedrijf.Hij verhuurt 4x4’s, een lokale collega van hem verhuurt gewone auto’s, ze werken samen.Wij huren een gewone auto, een (veel duurdere) 4x4 is maar op 2 plaatsen nodig, dan laten we ons rijden.

onze huurauto wordt op de luchthaven afgeleverd door de uitgeweken Nederlander Peter

Wat valt ons op, de eerste uren?

Op straat rijden nog heel wat mensen rond met paard en kar, sommige huizen zijn kleurrijk, de meeste echter grauw en niet afgewerkt.Er rijden minder auto’s rond, ze zijn oud en vol blutsen en builen, het doet ons wat denken aan Cuba, een aantal jaar geleden.

Eens in de stad, zijn mensen eerder op zichzelf, veel minder open dan in Panama.Waarschijnlijk is dit wel te verklaren door de lange geschiedenis van politieke tweekamp en burgeroorlogen.

We starten onze bezoeken

Managua staat niet op onze lijst, de eerste stad is Granada.

kaart van Nicaragua waar Managua (de hoofdstad, waar we landen) en Granada is onderlijnd

we verblijven in een koloniaal gebouw.Zoals de andere gebouwen hier bestaat dat uit een voorgebouw, daarna de binnentuin

de binnentuin van ons verblijf met zij- en een achtergebouw.Daarachter is dan nog een tuin, niet onderhouden omdat er enkel stallingen aan grenzen

de oorsprong van de familie Carlos Benard was een Parijzenaar, 6 generaties geleden.De man kwam naar hier, ze werkten in de suiker- en rum-bedrijven.Nu is de eigenaar de 6de of 7de generatie en elk van de eerstgeboren mannelijke nakomelingen noemt nog steeds Carlos Benard

Geschiedenis van Granada in het kort

In het begin van de 16de eeuw kwamen de Spanjaarden hier toe.Aan het grote Nicaragua-meer leefden toen verschillende indianenvolkeren.
In 1524 stichtte de Spanjaard Francisco De Cordoba, hier een plaats, het huidige Granada.
De lokale munt is naar hem vernoemd, de Cordoba.

Het klimaat en de locatie warengunstig, de plaats groeide snel.
Goederen konden aan- en afgevoerd worden via het Nicaragua-meer en de San Juan-rivier naar de Caribische Zee, in verbinding met de Atlantische Oceaan

kaart waarop links nog een stukje van het Nicaragua-meer te zien is, de start en het einde van de San Juan-rivier(199 km) is met een pijl aangeduid, de rivier zelf is goed te zien op de kaart

Tabak en cacao waren de voornaamste exportproducten, de stad bloeide.
Dat kwam natuurlijk vrij snel ter ore bij de koningen van andere landen.Piraten vielen meermaals de stad aan, vooral tussen 1665 en 1670.De Britse piraat William Dampier viel de stad in 1685 aan en stak ze in brand.Daarna is ze volledig herop gebouwd.

Later tijdens de burgeroorlogen tussen het conservatieve Granada en het liberale Léon, werd Granada weer meermaals aangevallen.In1865 werd de stad weer in brand gestoken met behulp van de Amerikaanse William Walker.Opnieuw werd Granada herop gebouwd.

Nu is Granada het toeristische hoogtepunt van het land.Het centrum is een mooi geheel van koloniale huizen en paleizen, het doet ons denken aan sommige plaatsen in Colombia.

We hebben hier heel wat op het programma staan en starten met een bezoek aan het centrale plein

er staan paardenkoetsen klaar, de dieren worden echter niet onderhouden, de geur is niet van die aard om in de koets plaats te nemen

een kiosk op het plein …

enkele hotels …

vele verkopers, die hopen om vandaag iets te verdienen.We lezen dat Nicaragua het op drie na armste land van Centraal-Amerika is (na Haïti, Honduras en Guatemala)

een vogeljong ,Nicaraguanse Troepaal, is uit het nest gevallen en wordt toch nog gevoed door de ouders

De kathedraal is één van de gebouwen hier

achteraan staat dit beeld

en één van de nieuwe plafondschilderijen

en de voorzijde van de kerk, allemaal heel eenvoudig

de ganse kerk krijgt een onderhoud, momenteel komen de deuren aan de beurt

Wat verder bevindt zich Casa de los Leones, of zoals het nu genoemd wordt, Casa de los tres Mundos, een gebouw waar vooral kunstwordt beoefend.

de toegang tot het gebouw, ook weer met tuinen en zij- en achtergebouwen

de vloer van de eerste patio is bedekt met een mozaïek, de tegels zijn minstens 5 cm, misschien wel 10cm zijde.Het gelaat is enkel van op de eerste verdieping te zien

hier en daar een schilderij aan de muur

tussen wat rommel in de tuin een metalen kunstwerk, tegen een boom aan gegooid …

in één van de lokalen werken vier kunstenaars en een man welke de kaders maakt, dit is één van de werken

een werk van een tweede

een derde man

en de vierde

Een straat verder is er de kerk van Sint-Franciscus.

de gevel is voor een groot deel bovenaan vrijstaand, er zit niets achter …

De kerk zelf is niet te bezoeken, wel het aangrenzende klooster.Hier bevinden zich 5 musea.

toegang tot het klooster met de musea

één van de binnentuinen van het klooster

een eerste museum gaat over tradities, allemaal te maken met de katholieke godsdienst, door de Spanjaarden hier ingevoerd

een andere binnentuin, vol met palmen, mooi per rij geordend

het tweede museum handelt over lokaal handwerk

er is een model gemaakt van de stad.Ons verblijf is met een pijl aangeduid

Het derde museum stelt werken tentoon van primitivistische kunstenaars.Even opgezocht in wikipedia wat dit inhoudt

‘Primitivisme is een stroming in de beeldende kunst waarbij kunstenaars (de primitivisten) er naar streven terug te keren naar de tijd van voor de moderne beschaving, naar het primitieve, toen alles nog 'onbedorven eenvoudig en oorspronkelijk' was. Het spontane en het naïeve staan centraal. Vaak wordt dit gekenmerkt door gebrek aan perspectief en abstraheren van het onderwerp. Het primitivisme is verwant aan de naïeve kunst.
Primitivisme is nadrukkelijk niét de kunst van inheemse of prehistorische volkeren (Primitieve kunst). Het gaat primair over de westerse belangstelling voor primitieve kunst en het streven haar kenmerken terug te brengen in de hedendaagse kunst’

een vierde museum gaat over religieuze kunst, hier sint Isidoor

Onderweg naar het vijfde museum wandelen we door een grote zaal met weinig inhoud

 te midden van 2 belangrijke strijders voor de rechten van het volk, de linker is Sandino

Het vijfde museum stelt precolumbiaanse vondsten voor uit de grote omgeving

er is keramiek

het volk die de keramiek maakt leefde in het gele gebied, Nicoya, wat betekent ‘land tussen zeeën’ (het meer van Nicaragua en de Pacifische oceaan)

Daarnaast zijn er de basalten beelden gevonden op een eiland in het grote meer.Hier werd de cultus voor de lokale goden onderhouden.Basalt is een vulkanisch gesteente, afkomstig van de Mombasha-vulkaan

de beelden hebben het 1000 jaar uitgehouden, deels in de grond, deels overwoekerd door de vegetatie

menselijke, mannelijke, zittendefiguur met bovenaan een kop van een hagedis of een kaaiman

De Europese Unie heeft de opgraving en het maken van kopieën om ter plekke terug te plaatsen, gesponserd

We maken een soort cirkel rond het centrale plein, hier is het Chocolade-Museum.Cacao was één van de 2 exportproducten in het begin van deSpaanse tijd

het verkleinen tot een pasta van de gegiste en gedroogde cacaobonen (afkomstig van het Caribische gebied)

foto van een foto van de bloem van een cacaoplant.De bloem is zo klein dat bestuiving enkel kan gebeuren door heel kleine insecten.Na de bestuiving duurt het nog 3 maanden voor de cacaovrucht gevormd wordt

de cacaobonen waren zo waardevol dat ze ten tijde van de Spanjaarden als betaalmiddel werden gebruikt.Zo had bvb. Een ei de waarde van 3 cacaobonen, een slaaf de waarde van 500 bonen en een vrouw de waarde van 1000 bonen …. (telkens kijken naar de figuur tegenover het aantal bonen)

Naast het Chocolademuseum is er Mimuseo, heel interessant omwille van de precolumbiaanse keramiek. De oudste keramiek dateert van de periode 500 v.C; tot 300 n.C.

een pot met rode banden, enkel de kleuren wit en rood kwamen voor tijdens deze periode

zwarte figuren kwamen erbij tijdens de periode 300 n.C. tot 800 n.C.

tussen 800 en 1250 n.C. was de keramiek veelkleurig op een witte achtergrond

ook de schoenvormige urnen om lichamen in te begraven dateren uit deze periode

Wat verder van het centrum, in dezelfde straat, is er de Mombacho sigarenfabriek.Mombacho is de naam van de vulkaan aan de rand van Granada

de gids in de sigarenfabriek, we hebben een bezoek in het Engels

wanneer we aankomen hebben de medewerkers nog middagpauze.Sommigen zitten een dikke sigaar te roken

mooi gerestaureerd gebouw

deze vrouwen hun werk bestaat er in om elk tabaksblad te keuren, de perfecte te behouden en de andere opzij te leggen

wat later moeten ze de goede bladeren ontdoen van hun hoofdnerf

na wat drogen, ontgiften, … en laten rusten, worden sigaren gerold van de tabaksbladeren.Er zijn allerlei formaten, hier de dikke.Na het rollen worden ze geperst zodat er mooie ronde sigaren ontstaan

na allerlei controles komt er een mooi, buitenste tabaksblad rond elke sigaar.Na nog rusten -aroma verkrijgen noemt men dat-, opnieuw controleren …

worden de sigaren voorzien van een sigarenbandje en verpakt

de duurste sigaren kosten 17 USdollar per stuk … en dat voor een full-kankerstok ….

vanop het dak van de sigarenfabriek, een mooi koloniaal huis, zien we de omgeving en Granada, hier met de Mombasha vulkaan op de achtergrond.Heel, heel lang geleden is de vulkaan ontploft en is zijn top weg gevlogen, waardoor er een groot aantal eilanden en een schiereiland zijn gevormd

hier is de kathedraal te zien

Een als laatste voor vandaag komen we bij het oude station.Verrassend, hier is nu een koksschool gevestigd.

het park bij het station op de achtergrond

het voormalig station

de treinen reden letterlijk door de stationshall

nu volgen deze jongeren hier een koksopleiding

de presidentiele wagon in mahoniehout, is het te bewonderen

eerst werkte deze loc met kolen, later met diesel, om stoom op te wekken

Wanneer we terug keren naar het stadscentrum zien we een begrafeniskoets.Traditioneel wordt er een zwarte koets gebruikt, en of de overledene nu arm of rijk is, de traditie is dezelfde

de familie is in zwart-wit gekleed en komt achter de koets aan

Naast de kathedraal zijn er nog wel wat actieve kerken.De volgende welke we bezoeken is Iglesia de Guadalupe, een gebouw dat oorspronkelijk als een fort gebouwd was en in 1945 omgebouwd werd tot kerk.

wat kleurrijker dan de kathedraal

Om daar te komen wandelen we door één van de hoofdstraten, La Calzada.Deze verbindt het centrum van de stad met het meer.La Calzada is de straat waar de meeste toeristen door wandelen, dat is te zien aan allerlei mensen die ons een menu voorschotelen, of een kaart waarop excursies zijn weergegeven

Daarna wandelen we naar Iglesia La Merced, dichtbij ons verblijf.De kerk is gebouwd in 1534, maar meermaals verwoest zoals de rest van de stad, een eerste maal in 1655 door piraten.De huidige barokke gevel werd opgericht, samen met de rest van de kerk tussen 1781 en 1783.William Walker verwoeste ze weer in 1854, en het huidige interieur dateert van 1862.

de toren kan beklommen worden, maar wij hadden in de sigarenfabriek al een uitzicht over de stad

overal in de kerken worden realistische beelden geplaatst om mensen tot inkeer te laten komen …..!?

Nu wandelen we de stad uit in de westelijke richting, het eerste noemenswaardige gebouw dat we tegen komen is Fortaleza La Polvora.Dit fort werd in 1748 gebouwd.Later werd het gebruikt om kruit in op te slaan.Er zijn hier toren, het zicht zou goed zijn, tot aan het meer, maar de bewaker raadt ons af om de torens te beklimmen omwille van gevaar

gebouwd in 1748

 een van de 4 torens

in het gebouw rechts stonden de kruitvaten

en de schietgaten

Nu wat zuidelijker stappen, we zijn buiten het centrum.De straten zijn nog keurig, we wandelen naar de begraafplaats van de stad.Dicht bij de toegang liggen ex-presidenten, daarachter zijn er de monumenten van de zeer rijken, de rijken, de middenklasse, en helemaal, helemaal achteraan liggen de armen.Een bewaker van het kerkhof leidt ons wat rond.

verschillende voormalige presidenten liggen hier begraven

dit is het graf van de eerste president

er is hier ook een kleine private Israëlische begraafplaats

deze begraafplaats is afgesloten

een grafkelder welke we kunnen bezoeken omdat er geen slot op de toegang ligt

het zijn maar enkele treden om in en uit te gaan

de rijken hebben stenen en grafmonumenten in witte marmer, afkomstig van Mexico en vooral van Italië en de man welke ons uitleg geeft

Vanuit Granada maken we ook nog twee uitstappen

op deze kaart is de stad Granada in het paars aangeduid.De vulkaan Mombacho is in het blauw aangeduid en het schiereiland in het groen

Het schiereiland en de 365 eilandjes er rond, zijn allemaal ontstaan uit vulkanisch materiaal bij de spectaculaire uitbraak van de vulkaan Mombacho, zo een 20.000 jaar geleden.Toen is de top van de vulkaan weg gevlogen

de vulkaan Mombacho gezien vanaf het meer

Veel van de eilandjes zijn ofwel bevolkt door lokale (arme) vissers of door heel rijken welke hier grote en mooie villa’s hebben gebouwd met terrassen aan elke zijde.

een eerder klein huis

Wij maken een trip met een boot, we zijn de enige 2 passagiers, hoewel we nog wel heel wat andere boten zien met meer mensen.Onze kapitein is een man die heel wat van de vogels kent, interessant

zwemvesten zijn ook hier verplicht

dit is wel een erg mini-eilandje

overal vogels

de Jacana (Jacana spinoza) is vooral mooi in de vlucht met zijn geel-lichtbruine vleugels

Grote Zilverreiger (Ardea alba)

Er leven op de eilanden ook apen

de Mantelbrulaap (Alouatta pilliata) ligt in een boom te slapen.De dieren brullen vooral ’s morgens vroeg.De lichter bruine kleur aan de rechterzijde op de foto zorgt voor de benaming ‘mantel’

de Witschoudercapucijnaap (Cebus capucinus) wordt in de boot gelokt met stukjes banaan

We zien nog meer vogels

de Amerikaanse Reuzenijsvogel (Ceryle torquatus), de grootste soort in Centraal-Amerika, hier het mannetje op zijn rug gezien

en hier op de zijkant, de vogel is 41 cm groot

ook hier leven gieren, de Zwarte Gier (Coragyps atratus)

wat verder zit de Roodkopgier (Cathartes aura)

en een bloemetje op het water

de Amerikaanse Kleine Zilverreiger (Egretta thula) met zijn gele voeten

Bigua-Aalscholver (Phalacrocorax brasilianus)

 de Groene Reiger (Butorides virescens)

Amerikaanse Meerkoet (Fulica americana)

Amerikaanse Steltkluut (Himantopus mexicanus)

de Koerlan (Aramus guarauna)

Kleine Blauwe Reiger (Egretta caerulea)

hoog in de lucht vliegt een Witte Ibis (Eudocimus albus)

Mexicaanse Tijgerroerdomp (Tigrisoma mexicanum)

wijfje van de Zwartkoptrogon ( Trogon melanocephalus)

een mooie roofvogel, maar de naam is ?

Visarend (Pandion haliaetus)

nesten van de Oropendola.De kapitein-gids vertelt dat elk jaar opnieuw nesten gemaakt worden door de  wijfjes.Dan komt het veel zwaarder mannetje en test het nest uit. Valt hij er door, dan maakt hij het kapot en moet het wijfje opnieuw een nest bouwen

de Montezumaoropendola (Psaricolius montezuma), roept heel erg luid, en heeft mooie kleuren

Rouwtroepiaal (Dives dives) , helemaal zwart

Op het laatste (schier)eiland staat er een gerestaureerd fort.De Spanjaarden bouwden verschillende forten, te starten vanaf de Caribische Zee tot in Granada.Dit fort was het laatste in het meer

we houden hier even halt

op het uitzichtterras boven het fort, zicht op het meer

en op een naburig, bewoond, eiland

De volgende dag maken we een uitstap, vertrekkend met onze auto, naar de Mombacho vulkaan.Het nationaal Park kan enkel tijdens de laatste drie dagen van de week bezocht worden.

Bij de toegang tot het nationaal park mogen en kunnen we niet verder met onze auto.Ofwel te voet naar boven, ofwel met een 4x4 transport van het nationaal park.Ook privé-organisaties proberen hun transport te verkopen, veel te duur echter.

het vervoermiddel waarmee we de helling oprijden (foto van internet), op sommige plaatsen, vooral in de (haarspeld)bochten is het erg steil

Er is een weg naar boven aangelegd, net breed genoeg om de vrachtwagen met zitplaatsen door te laten.
Onderweg zijn er enkele koffieplantages, niet erg goed verzorgd, en heel wat begroeiing waaronder veel varens.

Bij de parking beneden, in het bezoekerscentrum moet men een keuze maken voor één van de drie wandelingen.Enkel de eenvoudigste, 1,5u wandelen, kan op eigen houtje.De beide anderen moeten met een gids en duren heel wat langer.Wij kiezen voor de Krater-wandeling, de eenvoudigste, net zoals de meeste andere mensen.

op het schaalmodel toont een parkmedewerker ons dat de vulkaan 4 kraters heeft.Twee ervan zijn helemaal inactief, een andere is nog steeds actief, maar bevindt zich op de helling

de wandelingen zijn aangeduid.De kraterwandeling gaat rond krater 1, één van de inactieve

de aanduidingen zijn veelvuldig en erg duidelijk.Voor we vertrekken krijgen we nogmaals uitleg

bij het eerste uitzichtpunt zien we het schiereiland en de vele kleine eilandjes, waar we gisteren rond hebben gevaren

meer dan 1000m lager ligt de stad Granada, van op deze hoogste slechts een vlek

bij een volgend uitzichtpunt kijken we in de krater.Op deze foto is er slechts een stukje van de kraterwand te zien

ondanks alle informatie (of is het reclame?) dat hier veel vogels voorkomen zien we enkel een kolibrie in het tegenlicht

gelukkig zijn er wel wat bloemetjes, dit rode bloemetje is maar een halve cm lang

er is een afslag door een ‘tunnel’, een natuurlijke kloof in het gesteente, de breedte ervan evolueert nog steeds

en toch één soort orchideeën

een zicht op de krater, de bodem ervan kunnen we nu niet zien

er is een aanduiding naar fumarolen, een plaats waar vulkanische gassen uit de grond komen

Behalve een beetje damp met een zwakke zwavelgeur, is er niets te zien

toch regelmatig eens kijken of er vogels te zien zijn, maar neen, helemaal niet.Teveel wind, vertelt men ons

niet ver van de ‘fumarolen’ is er een uitzicht op het meer, de stad en het schiereiland

nog wat speciale bloemen, eerder bloempjes

We zijn bijna op het einde van onze wandeling.Enkele parkwachters komen ons vertellen dat er een tweetenige luiaard in een boom zit

het dier is nogal passief, geen gezicht te zien

Net wanneer we terug bij het vertrekpunt zijn, kunnen we in een jeep stappen, samen met de meeste andere medereizigers van de heenrit, en worden we terug naar de parking gevoerd

Morgen zetten we onze exploratie van Nicaragua verder

 

Print Friendly and PDF

 

 

 

 

Plaats een Reactie

rita Dag Lou & Stephan, terwijl jullie genieten van de wondermooie natuur , prachtige architectuur en lieve mensen in Midden-Amerika zitten wij hier grotendeels aan huis gekluisterd door het coronavirus. In de U.S zijn er al veel besmettingen maar wij hebben nog niets gehoord van Midden- en Zuid-Amerika.Gelukkig was het hier de laatste dagen droog, zonnig weer en heb ik in de tuin kunnen werken. Ik vind het lastig niet bij de kleinkinderen te mogen gaan. Veel liefs en geniet verder, Rita Geplaatst op 18 Maart 2020
[email protected] Dag Lou en Stephan. "Oh, wie schön ist Panama". Janosch deed me altijd al een beetje wegdromen en nu - bij het lezen van jullie verhalen - nog meer. We genieten van jullie scherpe blik en reizen met veel belangstelling mee naar Nicaragua. De prachtige koloniale huizen en paleizen, het primitivisme, de precolumbiaanse keramiek, de prachtige natuur... het brengt kleur in onze eigen "bubbel" die momenteel erg klein geworden is. Veel groetjes, geniet ervan en tot de volgende. Geplaatst op 17 Maart 2020
[email protected] Hallo vrienden in tijden van Corona Genoten van de tocht naar de mombacho krater.....beetje verstrooiing voor ons die nu geïsoleerd zijn...we wachten af,we hopen op zon Stel het goed ginderver weg Cecile Geplaatst op 16 Maart 2020
Wivine Vogels en bloemen.....de een nog mooier dan de andere! En wie koopt die mooie sigaren nog? Hier wordt het vandaag een "rare" maandag, we hopen dat al de maatregelen tegen Corona effect zullen hebben. We proberen er ons in elk geval toch zo goed mogelijk aan te houden, en gelukkig is het weer goed en kunnen we gaan wandelen. We hopen dat jullie thuis geraken, of zien jullie het zitten om daar een paar weken langer te blijven dan voorzien? Indien er daar geen gevaar is voor Corona dan is dit misschien nog niet zo'n slecht idee! Wivine Geplaatst op 16 Maart 2020
katrien dag Lou en Stephan Jozef en Marie Claire hebben al het belangrijkste Coronanieuws doorgespeeld, dus ik wil niet in herhaling vallen. Momenteel zit ik nog samen met mijn zussen in Alicante en hopen dat we hier morgen nog weggeraken! Toch wel een beetje ongerust want ik zou hier niet graag weken in quarantaine willen zitten. We zien wel. In Spanje is alles ook lock down, we mogen niet meer op straat tenzij om eten te kopen en de politie is heel streng met boetes. Maar goed ook want hier zijn al veel besmettingen en doden. Mooi relaas alweer van jullie reistrip! Het lijkt er zeer de moeite waard te zien aan de mooie foto's en verhalen. Geniet nog verder van zoveel schoonheid en reis veilig en gezond verder! Katrien Geplaatst op 15 Maart 2020
Jozef en Marie-Claire Dag Lou en Stephan, Zo te zien alles OK met jullie. Heeft het corona-virus ook al toegeslagen in Nicaragua of zitten jullie op de betere plek op onze wereldbol? Wij krijgen hierover geen informatie. Zoals jullie weten gaan we hier stilaan naar het hoogtepunt van het virus. Alle bijeenkomsten, restaurants en winkels (met uitzondering van eetwaren) en scholen zijn gesloten voor de komende 3 weken. We hadden vandaag op de Reismarkt moeten zijn. Tot ons spijt, maar wel met begrip voor de situatie, gaat gaat deze niet door. Dan maar een beetje werken aan onze voorbereiding voor onze reis naar Alaska. Geniet nog maar volop van Nicaragua en hopelijk hebben jullie geen problemen om terug thuis te geraken. Geplaatst op 15 Maart 2020

 

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking