Reisverhaal «Verenigde Arabische Emiraten, Abu Dhabi»

Oman, nog een land in het Midden-Oosten | Verenigde Arabische Emiraten | 4 Reacties 07 November 2018 - Laatste Aanpassing 10 November 2018

1.  Verenigde Arabische Emiraten

Na 30 dagen moeten we Oman verlaten, we mogen nadien wel terug keren.  Daarom bezoeken we ook het buurland, de Verenigde Arabische Emiraten.

Dit land is samengesteld uit 7 emiraten, elk met een emir aan het hoofd. 

Veruit het grootste emiraat is Abu Dhabi met 67.340 vierkante km oppervlakte.  Het kleinste emiraat is Ajman met een oppervlakte van 214 vierkante kilometer

In de Emiraten wonen 9,3 miljoen mensen , de oppervlakte is 83.600 vierkante km, dus 2,7x deze van België.
De hoofdstad van het land is Abu Dhabi, tevens hoofdstad van het gelijknamige emiraat.  Aan het hoofd van de emiraten staat President Khalifa bin Zayid Al-Nahayyan.

sjeikh Khalifa bin Zayid Al-Nahayyan, tevens emir van het emiraat Abu Dhabi

Net zoals in Oman is de taal in de VAE (modern) Arabisch.

De bevolking bestaat voor het grootste deel uit gastarbeiders, meestal afkomstig uit het verre Oosten.
Indiërs en Pakistani zijn over het algemeen handwerker-arbeider, huis- en hotelpersoneel komen uit Thailand of de Filipijnen, bedienden en leraars zijn afkomstig uit Egypte, Palestina, Syrië of Jordanië.  In de olie-industrie werken Algerijnen en Iraki, in het bankwezen en soortgelijke beroepen komen vooral Europeanen en Amerikanen voor.  Het aantal Omani in het leger wordt afgebouwd, in de regering komen enkel de oorspronkelijke VAE-inwoners voor.
Wanneer we met buitenlanders spreken, zeggen er velen dat ze hier voor 4 jaar zijn en dan terug keren naar hun eigen land.  Bedrijven die buitenlanders aannemen zijn ervoor verantwoordelijk dat hun werknemers niet alleen goed betaald worden, maar ook een nette overnachtingsplaats, voedsel en werkkledij krijgen.  Om de zeer vele buitenlanders van onderdak te voorzien, zijn er 'kampen'.  In die kampen zijn er grote en lange houten huizen (type weekendhuisjes van vroeger, maar dan veel en veel langer) gegroepeerd.  Alles wordt daar netjes onderhouden, en de bewoners hebben 24 uur per dag de mogelijkheid om voedsel naar hun keuze te laten leveren.  De verschillende mensen die we spraken (zowel Aziaten als Afrikanen) zijn daar zeer tevreden over.  Hun doel is geld te verdienen.

Minder dan 1/5 van de  inwoners is van origine  VAE (deze inwoners hebben geen officiële naam), ze behoren tot meer dan 40 stammen.  95% van de bevolking is jonger dan 50 jaar.

Wat betreft de geschiedenis: de oudste getuigenissen van menselijke aanwezigheid dateren van  7000 tot 6000 v.C., Steentijd.
Portugezen, Britten, Fransen, Duitsers en Russen, Perzen en Indiërs, allemaal hebben ze een kortere of langere tijd het gebied der VAE beïnvloed.

In 1962 werd het eerste vat olie, afkomstig uit Abu Dhabi, verhandeld.  Sindsdien is er, dank zij de petroleumdollars, een zeer sterke vooruitgang in het land vast te stellen.  De VAE bereidt zich ondertussen ook al ernstig voor op de periode na de aardolie.

Niet alle emiraten zijn toeristisch even goed uitgebouwd.  We bezochten al Dubai (na onze Iranreis).  Wat we daar al bezochten, doen we niet meer over.

2.  Emiraat Abu Dhabi

We komen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) binnen in Al-Ain.

Kaart waarop Al Ain is aangeduid

Sheik Zayed, de stichter van de vereniging van Arabische Emiraten (1918-2004), had een groot hart voor landbouw en groen, vogelreservaten, natuurbeschermingsgebieden, behoud van het natuurlijke patrimonium.

De zoo van Al Ain is er gekomen om dieren, welke bijna uitgeroeid waren, te beschermen.
Deze zoo is de grootste van het Arabische schiereiland. Het is een mooi en groot gebied, dat deels groen is, deels woestijn (afhankelijk van de diersoorten), er zijn watergebieden voor wilde vogels, er zijn vooral dieren uit dit gebied, maar ook uit Afrika waar lokale kinderen met andere dieren kunnen kennis maken. Er rijdt een treintje (lokale mensen wandelen (bijna) niet), de paden zijn zeer goed en breed aangelegd, en …. de toegang is volstrekt gratis

we zijn hier voor de volgende 6u …

het eerste dier dat we zien is niet inheems in Arabië, het leefde ooit in de noordelijke Sahara, de Damagazelle of Mhorr Gazelle (Nanger dama). Het dier werd in Noord-Afrika volledig uitgeroeid in de natuur, enkele dieren waren nog in het bezit van een majoor welke in de toenmalige Spaanse Sahara woonde. Hij hield de dieren voor de fun. In 1971 schonk de majoor zijn enkele dieren aan het Spaanse Fokstation voor Saharadieren in Almeria (Spanje). Er was nog 1 bok en 5 geitjes welke zich konden voortplanten (maximale leeftijd in 12 jaar). Dieren werden terug uitgezet in Noord-Afrika. In 1975, toen Spanje zich terug trok uit de Sahara, kon het fokstation nog enkele dieren bemachtigen. Slechts deze 4 bokken en 10 geiten zijn de stamouders van alle Damagazellen welke nog op de wereld voorkomen (in verschillende zoos). De zoo van Al-Ain neemt deel aan het kweekprogramma

omdat het gebied van de zoo meerdere biotopen kent, komen hier van nature uit ook vogels voor zoals de Indische Kievit (Vanellus indicus). De vogel heeft mooi afgelijnde kleuren

het Aziatische Jachtluipaard (Acinonyx jubatus venaticus) (geen echte Nederlandse benaming) is een ondersoort van het jachtluipaard. Vroeger leefde deze soort op het Arabische schiereiland, nu schat man dat er nog minder dan 100 in het wild voorkomen, enkel in Iran. Door de internationale sancties tegen Iran, is de prioriteit niet meer het beschermen van met uitsterven bedreigde diersoorten

nog een vogel die hier van nature uit voorkomt, de Witoorbuulbuul (Pycnonotus leucotis)

de Flamingo kweekt ook hier

de Nubische Steenbok (Capra nubiana) waarbij zowel de mannetjes (langer) als de vrouwtjes horens hebben, leeft in Oman en op enkele andere plaatsen (rotsen) op het Arabische schiereiland, in Egypte en enkele andere plekken in Noord-Afrika. Deze dieren hebben dagelijks water nodig. Dit is een wijfje

en dit een mannetje

de Zandgazelle (Gazella marica) komt in de natuur nog heel weinig voor, in landen van het Arabische schiereiland. In kweekprogramma’s schat men hun aantal op meer dan 100.000 wat een gevaar inhoudt voor inteelt bij het vrijlaten in hun natuurlijk habitat.

de Farasangazelle (Gazella arabica) Dit dier komt in het wild in enkele landen landen van het Arabische schiereiland voor, o.a. de VAE en Oman, op selecte plaatsen telkens. De gekweekte dieren kunnen gemakkelijk terug in hun natuurlijke omgeving uitgezet worden

toch wel het meest speciale dier is de Arabische of Witte Oryx (Oryx leucoryx). Het is voor deze soort dat Sheikh Zayed de zoo heeft opgericht. In 1972 kwam geen enkel dier meer in de vrije natuur voor, voordien leefde het op het ganse Arabische schiereiland.

reeds meer dan 200 gekweekte oryx zijn in de natuur terug uitgezet

de Arabische Wolf (Canis lupus arabs) kwam vroeger op vele plaatsen op het Arabische schiereiland voor. Nu komt het dier nog sporadisch voor in Jemen, Oman en Saudi-Arabië. Deze wolf is een ondersoort van de Grijze Wolf

de Heilige Ibis (Threskiornis aethiopicus) nest hier spontaan in grote aantallen

het Arabische Luipaard (Panthera pardus nimr) is ook al met uitsterven bedreigd. Er wordt geschat dat er nog slechts 200 van deze dieren, het kleinste luipaard ter wereld, in het wild voorkomen. De dieren leven op enkel plaatsen in het Hajar-gebergte, sommige hebben een halsband verbonden met de satelliet en worden continu in het oog gehouden met camera-vallen. Het dier loopt rondjes net achter de afsluiting, waardoor de draad steeds op de foto staat

de Afrikaanse Nimmerzat (Mycteria ibis) komt van nature uit enkel als verdwaalde exemplaar voor in Oman. Hier leeft deze ooievaar in een grote volière

het Loodbekje(Euodica malabarica) komt hier natuurlijk voor

er wordt samengewerkt met het Sahara Conservation Fund om het Mananschaap (Ammotragus lervia) te kweken voor een herintroductie in het nationaalpark van Nigeria

de Grijze Frankolijn (Francolinus pondicerianus)is een loopvogel welke in Oman en de VAE voorkomt en hier de volière leeft

de Griel (Burhinus oedicnemus) leeft in dezelfde volière maar komt op het ganse Arabische schiereiland voor

net voor we buiten gaan zien we in een boom de mooie Hop (Upupa epops). Hopelijk zien we deze vogel nog eens zijdelings om zijn mooie kuif te kunnen waarnemen

Daarnaast is er , op het grondgebied van de zoo, een groot gebouw, het Sheikh Zayed Desert learning center, waar heel wat info over dit gebied, de woestijn, de mens, dier en plant welke hier leefde, leeft en beschermd wordt. Heel mooi voorgesteld en informatief.

schitterend (en zeer duur ingericht)

We leren er dat het Arabische schiereiland ooit deel was van Afrika. In het gebied, gaande van de Middellandse Zee tot Zimbabwe, kraakte de aardkorst open en de 2 lagen schoven uit elkaar (divergeren)(grootte-orde 2 cm per jaar) , de rift (slenk). De rift kwam dieper te leggen en werd opgevuld met water, de Rode Zee is daar een gevolg van.

De 2 platen, de Afrikaanse en de Arabische plaat, schuiven beetje bij beetje verder uit elkaar.

De Arabische plaat wordt verder richting Iran geduwd, de Arabische plaat schuift tegen de Eurasiatische plaat (convergeren). Door die botsing is het Zagros-gebergte in Iran ontstaan.

Een derde kracht die hier werkzaam was: miljoenen jaren geleden schoof de Arabische plaat onder deze van de Tethys-oceaan (oer-oceaan)waardoor die zeebodemkort bovenop de Arabische plaat kwam te leggen (subductie = onderduiken van de Arabische plaat, obductie = bovenschuiven van de oceaanplaat)

Door het omhoog schuiven ontstond het Hajar gebergte, beginnend 80 miljoen jaar geleden.. Het Hajar gebergte bestaat vooral uit gesteente afkomstig van de stolling van lava op de oceaanbodem, waar eerst de diepste plaatsen werden opgevuld. Dit gebergte bestaat dus gedeeltelijk uit oceaankorst welke bovenop kwam te liggen, een zeldzaam verschijnsel op aarde.

Daarbij was de temperatuur 85.000 jaar geleden zo laag (ijstijd) dat er een verbinding was tussen Afrika en Arabië via het zuiden van wat nu de Rode Zee is, en toen droog lag. Men vermoed dat op die manier mensen richting Azië trokken.

Er is nog heel wat uitleg over dieren, planten, bescherming van diersoorten, de woestijnmens, ….

Al Ain bestand ooit als vele kleine oasen. We bezoeken 2 grotere oases

Al- Ain ligt, samen met de zusterstad Buraimi in Oman, aan de rand van de Rub-al-Kahli, de grootste zandwoestijn ter wereld. Het gebied is een oase, 50 jaar geleden duurde het 5 dagen op de rug van een kameel om hier vanuit de kust te geraken. Het ganse oasegebied, in feite zijn dit verscheidene oases, heeft een uitgestrektheid van 30km en telt nu, alleen in de VAE bijna 650.000 mensen.

Oase Al Ain is de grootste oase. Het gebied bestaat uit een groot aantal tuinen waar de beplanting in 3 lagen voorkomt? De bovenste laag bestaat uit dadelpalmen. Door hun wijd bladerdek beschermen ze de 2 lagere lagen van de hevige zonnestralen. De middelste laag bestaat hier uit citrus- en mangobomen, terwijl op de onderste laag vooral dierenvoer groeit.

De plantengroei is mogelijk dank zijn de meer dan 300 waterbronnen welke niet erg diep onder het oppervlak liggen.

hier zijn heel wat open aflay (meervoud van falaj) te zien. Deze voert momenteel water

de kanalen lopen door de tuinen,

tuinen hoeven niet dagelijks water te krijgen

de bevloeiing hangt echter af van zijkanalen welke al dan niet open zijn. Zo zie je dat de aftakking rechts afgesloten is, dat het hoofdkanaal bij het witte bord ook gesloten is, en het linker kanaal open zodat die tuin voorzien wordt van water

Om de watervoorziening in goede banen te leiden is er een goede administratie nodig naast een goed sociaal systeem waarbij iedere eigenaar op een evenwaardige manier behandeld wordt

komt het water uit een overdekt ondergronds kanaal aan de oppervlakte. Nu wordt het ganse systeem met elektrische pompen bediend

rond elke boom die langs het wandelpad staat, is er een gebied omheind waar water kan gegeven worden

Net als in Salalah, maken we ook hier wandelingen in de oases. De Al-Ain oase is goed onderhouden, de tuinen zijn allemaal op dezelfde wijze ommuurd, met dezelfde toegangsdeurtjes, de wandelpaden zijn goed aangelegd.

mooie poortjes aan de tuinen

op de grond zien we vele sporen van afgevallen en vertrapte dadels, aan enkele palmen hangen nog trossen rijpe dadels

de wandelpaden met de muurtjes rond de tuinen

Men kan er wandelen, fietsen, en met een soort busje zich verplaatsen.

Er zijn heel wat vogels te horen, maar door de vrij eenzijdige vegetatie, zijn er duizenden vogels van hetzelfde soort, de Witoorbuulbuul. We zien 2 nieuwe soorten

de Grijze Frankolijn (Francolinus pondicerianus) zien we op de bodem van de veldjes, zoals hier op een falaj of gewoon in het omgespitte zand

de Kleine Groene Bijeneter (Merops orientalis cyanophrys)

de Hop (Upupa epops) laat zich enkel frontaal zien.  In zij-aanzicht kan men de mooie kuif van de vogel zien, misschien later ...

We willen ook de oasetuin Al Qattara bezoeken. De toegang gaat langs een soek

Wanneer we er toekomen zien we heel veel schoolkinderen met hun leraars.

het uniform bestaat vaak uit gemakkelijke kledij, geen traditionele lange kledij, noch een hoofddeksel

jongetjes en meisjes in dezelfde klas met een juf

of een meester

het meest universele Duitse woord: Kindergarten

Wat later ontdekken we dat er gedurende de eerste 17 dagen van november een handwerkfestival gehouden wordt.

In de VAE vindt men het erg belangrijk dat de oude cultuur, van voor de aardolietijd, in ere wordt gehouden en ook aan de jongere generatie wordt doorgegeven.

een pottenbakker

een valkenier  is er met zijn valk

zeer mooie vogel

hier, neem vast, vandaag is het gratis, zegt de valkenier

deze man maakt touwen van het binnenste van de schors van de dadelpalm

hier worden gedroogde bladdelen van de dadelpalm gesleten en dan gebruikt om in elkaar te vlechten, zoals bvb om een tas te maken

ook hier kunnen weer dadels geproefd worden, mmm

banden weven gebeurt niet op een weefgetouw, maar met behulp van een raam gemaakt uit waterleidingbuizen. Tot 20 jaar geleden werd er enkel met witte draad geweven, nu is er een groot aanbod van kleuren

en zoals overal ter wereld trekt een kraampje waar vooral ongezond voedsel en snoep verkocht wordt, de kinderen in grote aantallen aan …

het is hier op dit moment 33°C in de schaduw, en toch nog een trui nodig …

nergens in de VAE leger of politie op straat, maar overal is er bewaking, wordt er gezorgd voor de veiligheid

Daarnaast is er bij Al Qattara een fort dat als kunstacademie wordt gebruikt. We wandelen er rond, een leraar zit er met zijn klas dames. De meeste tekenen, enkele schilderen. Hun onderwerpen, voorwerpen uit het dagelijkse leven staan dicht of ver van hen verwijderd.

het fort

waarin o.a. de kunstacademie gevestigd is

enkele beelden uit de klas …

hier hangen enkele sprekende werken

nog een beeld van de oase, die we niet bezochten


Door de aanwezigheid van water al vele millennia, was er al heel vroeg bewoning in het gebied van Al Ain. De archeologische opgraving Hili is daar een getuige van.

Op deze site heeft men de oudste aanwijzingen van een landbouwnederzetting in de VAE gevonden, naast nederzettingen uit het Bronzen Tijdperk (3000 v.C. tot 1.300v.C.) en nederzettingen uit het IjzerTijdperk (1.300 v.C. – 300 v.C.). Daarnaast zijn er ook begraafplaatsen en landbouw-hulpmiddelen gevonden.
Tussen 2.500 en 2.000 v.C. was Hili een grote nederzetting met de oudste collectie aan graven en gebouwen.

Het geheel ligt in een park dat eerder gebruikt wordt door families om er te komen picknicken dan als archeologisch gebied waar iets kan bezichtigd worden.

Wanneer we aankomen laat een tuinman ons binnen. We kijken even rond end e bewaker komt ons zeggen dat we in feite niet binnen mogen, maar een aanvraag moeten doen bij de bevoegde stadsdiensten. Na wat over en weer gepraat, mogen we dan toch even rondlopen en foto’s nemen.

nog even een foto voor we weer naar buiten gaan

De belangrijkste vondst uit het Bronzen Tijdperk is het Grote Graf. Deze structuur is meer dan 4000 jaar oud, heeft een diameter van 12 meter en was oorspronkelijk minstens 4m hoog. In het midden van 1970-er jaren werd het graf gerestaureerd, maar er kwam geen dak op het bouwwerk.

een van beide ingangen. De stenen zijn mooi in het rond bewerkt (met de hand!)

boven de ene toegang zijn er 2 oryxen afgebeeld

en twee mensen

Dichtbij was ooit een toren gemaakt van steen en modder en waarschijnlijk vele meter hoog was. Deze toren is tijdens de jaren 1960 door Deense archeologen ontdekt. Het bouwsel had een dikke ronde muur, er bevonden zich meerdere kamers binnenin en in het midden was er een bron.

dit zijn resten van een enkel gebouw, dat misschien zelfs nog groter was dan men nu vermoedt. Enkel de fundamenten zijn overgebleven, de rest is door erosie verdwenen. Er zijn gebruiksvoorwerpen gevonden waardoor het gebouw kon gedateerd worden tot het tweede deel van het derde millennium v.C. . Het gebouw werd opnieuw gebruikt tijdens het IjzerTijdperk, eerste millennium v.C.

In de buurt is nog een ander soortgelijk bouwsel ontdekt.

Uit het Ijzer Tijdperk zijn er nederzettingen opgegraven met op zijn minst enkele huizen. De muren waren ook uit steen en modder gemaakt en waren vele meter hoog. Voorwerpen welke binnen de huizen werden gevonden duiden op een welvarende gemeenschap. Dichtbij was er een falaj-systeem.

archeologen zijn nog bezig met opgravingen. Misschien starten ze nadien met deze heuvel ??

Stukken welke er opgegraven zijn , zouden tentoon gesteld zijn in het National Museum in Al Ain, dat is echter voor onbepaalde tijd gesloten.

Ook wat betreft de recentere geschiedenis is er wel wat te ontdekken. Het Al Ain Paleis Museum werd in 1937 gebouwd voor de leidinggevende familie in Al Ain, Sheikh Zayed. De familie van de Sheikh woonde hier, maar niet voltijds, met zijn familie (echtgenote, 19 zonen en 11 dochters) tot 1966. Toen werd hij verkozen tot hoofd van het emiraat Abu Dhabi en verhuisde hij ook naar de gelijknamige stad.
Het gebouw heeft heel veel elementen van de traditionele architectuur.

het ganse gebouw is uniform van stijl

met allemaal dezelfde deuren

de auto van de sheikh uit de jaren ’60 en ‘70

op de bovenverdieping bevindt zich de slaapkamer van de sheikh en zijn vrouw, de sheikha (Sheikh Zayed had 4 vrouwen)

de sheikh komt uit een (koninklijke) bedoeïenenfamilie. Hij liet op een binnenplaats een grote bedoeïenentent oprichten, welke hij ook heeft gebruikt

bemerkt dat de zetels in feite bestaan uit een niet te dik kussen dat op de grond ligt met een armleuning

in elke kamer, ook in de tent, kon er koffie gezet worden, telkens met dit soortgelijke systeem

de tent aan de buitenzijde

de livings, zitruimtes en ontvangstruimtes zijn allemaal op deze manier ingericht

de plafonds zijn gemaakt uit de stam van de dadelpalm, daarboven liggen de grote nerven van het reuzen palmblad

de houtvoorraad, gekliefde stammen van dadelpalmen

eenvoudige bedden, er werd niet op de grond geslapen

06-62 voor het vensterglas was er dit houten tralie-systeem

Naast het gebouw is er ook een kleine tentoonstelling over Sheikh Zayed en zijn familie

de stichter van de VAE, in 1971, president van de VAE, emir van Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan (1966-2004 emir, 1971-2004 president)

de huidige president van de VAE en de emir van Abu Dhabi, oudste zoon van de stichter van de VAE, Sheikh Khalifa bin Zayed, en zijn eerste vrouw

Sheikh Mohammed bin Zayed, kroonprins van Abu Dhabi, oudste zoon van Sheikh Zayed en zijn derde vrouw, en halfbroer van de huidige emir en president

enkele belangrijke regels en uitspraken van Sheikh Zayed

Sheikh Zayed, the founder of the emirates once famously said, “The woman is half of the society, any country which pursues development should not leave her in poverty or illiteracy. I am on the woman’s side.”

Net zoals de Sultan van Oman, ijverde Sheikh Zayed voor een evenwaardige maatschappij tussen alle mensen welke de maatschappij vormt, mannen, vrouwen, eigen mensen, buitenlanders die in het land wonen en werken, … .

even dadelpauze

Het Jahili fort ligt slechts op 1 km van het Paleis verwijderd. Het is en van de grootste forten uit het land en werd gebouwd op het einde van de 19de eeuw door een voorvader van de huidige sheikh., waarna nog zeker zijn zoon er heeft gewoond.

enorme gevel

met twee torens die vergeleken worden met een bruidstaart

binnen het fort bevindt zich nog een kleiner fort, met kamers


We wandelen nog een paar uur door het stadscentrum, gewoon om een beeld ervan te hebben.

aan het begin van onze wandeling bevindt zich een fort

aan het andere einde is er het ‘uurwerkkruispunt’

Op straat zijn er slechts sporadisch emirati te zien, de meeste mensen op straat zijn gastarbeiders. Emirati zijn te zien in de grote en meer luxueuze shoppingmalls. Hier is alles te vinden, inclusief restaurants, supermarkt, apotheek, …

Het stadscentrum wordt doorsneden door een grote weg, maar door de vele verkeerslichten en oversteekpaden, kan je gemakkelijk van de ene naar de andere zijde.

aan de overzijde zien we een kleinere, elegantere moskee met één minaret

de verkeerslichten zijn aangepast aan de standaard van het land, ze hoeven niet altijd en overal saai te zijn

De gebouwen in Al Ain zijn hoogstens 4 verdiepingen hoog (op zand kan je niet stevig bouwen)

enkele beelden van gevels

ietwat bombastische zit-kiosken

net zoals Oman komen de VAE ook met allerlei andere landen overeen, goed buurschap. Hier zijn enkel Iraanse banken te zien … Gelukkig heeft T…p geen impact op wat de VAE doen en laten

buiten de hoofdstraat zijn er goedkope winkels van niet-Emirati (helaas is er in het Nederlands geen benaming voor de inwoners van de VAE), in oudere en meer vervallen gebouwen, waar alles minder kost …

ik stap een winkel binnen waar kant en klare dameskledij verkocht wordt … om onder de zwarte cape te dragen

de meeste kledij echter wordt door kleermakers op maat gemaakt …

de kleermakers zijn Aziaten uit het verre Oosten

op het plein in het stadscentrum is er een openlucht winkelcentrum. Trekt blijkbaar weinig of geen mensen aan …

Dan is er nog een moskee, vernoemd naar de moeder van de stichter van de VAE Sheikh Zayed

de moskee heeft 2 minaretten met een vierkant als grondvlak en een immens groot gebouw

Water is hier in grote hoeveelheden, er zijn fonteinen, er is veel gras en groen, helemaal geen woestijngevoel.

is er ergens tekort aan water, ook geen probleem. Er is immers zeewater genoeg om te ontzilten via omgekeerde osmose, de energie wordt geleverd door de zon …  Oplossingen zijn er, men moet ze willen toepassen ...

De hoofdaanvoer van water naar de oase komt van Jebel Hafeet, een nabijgelegen berg welke tot het Hajar gebergte behoort. Omdat deze berg alleen ligt, worden wolken tegen gehouden, het water regent uit en wordt opgevangen in het falaj-systeem.
Jebel Hafeet is een berg uit kalksteen, ooit zeebodem waar allerlei plantaardig, dierlijk en geologisch materiaal zich heeft afgezet. Gedurende miljoenen jaren is er druk uitgeoefend op deze lagen zodat het een hard gesteente is geworden.

De berg is slechts 25 km van het stadscentrum verwijderd. Een heel speciale berg, met als hoogste punt 1350m, 1000m boven de vlakte er om heen. Een deel van de Jebel Hafeet ligt op Oman bodem, het grootste deel bevindt zich in de VAE. Het is een berg, getekend zoals een kind het zou doen: horizontale lijn en dan een berg er op.

Er zijn vele parkings langs de 10,5 km lange klimweg. Bij de eerste parking is er een bord waarop vermeld staat dat er fossielen te zien zijn aan de voet van de berg. Enig punt: we kunnen nergens aan de voet van de berg komen want die is volledig omheind (voor het leger dat er dag en nacht patrouilleert).

En dan wordt er ook nog beschreven dat langs de noord- en oostzijde van de berg er bijenkorf- en andere graven te zien zijn. Samen met Hili is dit Unesco werelderfgoed. Maar ook dat kunnen we niet zien, en het museum is gesloten.

een fotootje van internet met een van de graven langs de oostelijke zijde aan de voet van de Jebel Hafeet

Hier volgen dan enkele zichten langs de route naar het eindpunt van de weg op 1050m hoogte

de Emirati flaneren met hun auto. ’s Avonds komen ze naar deze parkings, niet om te wandelen, maar om wat rond te rijden, hun auto te parkeren en een babbel te houden met een bekende. De airco-auto is een veilige haven …

toeristen wandelen meer, het is hier nog geen 30° op deze hoogte!

een van de wadi’s waar vroeger veel water door stroomde, nu vooral steenbrokken

boven zijn er verschillende pieken. Kalkgesteente is erg poreus, regelmatig vallen er brokken af

dit is een van de weinige gebieden waar de tahr, een geitachtig wild dier, nog voor komt. Er is een natuurgebied gemaakt om het dier enige kans op overleven te bieden (in de zoo is er een tahr, het dier was echter uitgebroken en zit nu in een gesloten kooi totdat zijn omheining versterkt is)

alles in dit gebied, zowel langs de helling als boven is afgesloten, een ‘gouden’ kooi

zicht naar de vlakte, 700m lager gelegen

de kronkelende weg tussen boven en het vlakke land

een stuk berg dat door erosie van de Jebel Hafeet is afgesplitst

Het kalkgesteente met zijn vele holen en grotten kan wel wat water bevatten. Dat water wordt opgevangen in falaj en naar de stad geleid.

net een spons …

In de stad zelf beseffen we met moeite dat we in de woestijn zijn, maar eens aan de rand is er zand en zijn er bedoeïen, andere stammen dan in Oman, en zijn er kamelen.
Het emiraat Abu Dhabi beslaat 86% van de oppervlakte van de VAE, waarvan het grootste deel woestijn is.

Om terug een beetje in de woestijnstemming te komen, rijden we naar de (enige in de VAE) kamelenmarkt. De Centrale Markt, waar o.a. ook dieren verkocht worden, is enorm, enorm groot. Elke dag kan er gekocht en verkocht worden.

Eerst komen we langs de geiten en schapen, niet enkele of enkele tientallen, maar honderden dieren staan hier in goede kooien met voldoende voedsel en verzorging. De verzorgers zijn mensen uit arme landen welke hier komen werken om geld te verdienen voor hun familie. Alles beter dan in hun eigen land …..

dit is 1 hok, er zijn er zo tientallen en tientallen … en nog meer. Er is zeker geen gebrek aan voer of aan water. Op de Centrale Markt zijn er immers immens grote bedrijven welke voer verkopen

grote vrachtwagen voeren voer aan …

Een eind verder staan de kamelen, ook honderden en honderden. Hier worden ook jongen geboren, vele kamelen, denk ik, gaan nooit weg uit dit gebied. Enkel de besten (melk, kamelenrennen, …) worden ergens anders gehouden.

de dieren worden ook uitgelaten, ze moeten niet de ganse tijd in hun hok. Het eerste kameeltje is slechts enkele dagen oud …

waarschijnlijk zijn er de laatste weken veel jongen geboren, zo te zien aan hun aantallen

Er is een gebied waar drukte heerst, hier worden kamelen gepresenteerd aan kopers

de interactie tussen mensen is hier duidelijk anders, er wordt omhelst, gezoend (enkel mannen), elkaar vastgehouden, …

bewakers-verzorgers zijn bij de dieren. Hun leven speelt zich hier af

mannen welke vooral buiten leven hebben sjaals rond hun hoofd zodat enkel hun ogen vrij zijn

veel bedoeïenen hebben een heel donkere huidskleur

en heel veel mensen hebben Afrikaanse kenmerken. Vele eeuwen immers werden slaven uit Afrika naar het Arabische schiereiland gevoerd (men schat dat er meer in Arabië terecht gekomen zijn dan in Amerika), vooral vrouwelijke slaven om deel uit te maken van de harem van Arabieren. De nakomelingen, Arabisch-Afrikaans, zijn ook Emirati -anders dan eender welke inwijkeling in de VAE, die nooit de nationaliteit van de VAE kan verkrijgen

dit is dé ontmoetingsplaats tussen bedoeïenen …, de derde groep mensen welke we in Al Ain zien

Terug de smaak van de woestijn te pakken …

Even opnieuw naar het land VAE:

kaart waarop de verschillende emiraten zijn aangeduid. Het veruit grootste, linker, oranje emiraat is Abu Dhabi

Het emiraat Abu Dhabi bestaat uit 3 regio’s

We bezochten eerst Al-Ain, de oostelijke regio. De stad zelf is maar een deeltje van de totale oppervlakte, de rest is vooral woestijn.

Abu Dhabi stad is de tweede regio waar we naartoe trekken. We moeten er zondag weer weg zijn, want wegens een groot congres i.v.m. aardolie, zijn de prijzen van verblijven x4 of nog meer.

Er is een snelweg tussen Al Ain en Abu Dhabi, ongeveer 165 km.  De weg loopt door woestijngebied.

Er zijn echter veel bronnen, veel oases en veel landbouwbedrijven, zodat we zowat de ganse weg in een groene corridor rijden. Sheikh Zayed’s visie op het tegen gaan van woestijnvorming, op landbouw en natuurbescherming, heeft ervoor gezorgd dat er ondertussen meer dan 300 landbouwbedrijven langs deze route zijn ontstaan, dat bovenop het woestijnzand vruchtbare grond is aangebracht, dat er meststoffen en andere hulpstoffen werden gebruikt, dat er dammen werden gebouwd om water op te slaan, dat er landbouwindustrie kwam in het gebied, dat er meer dan 100 miljoen bomen werden aangeplant (geteld op het ganse gebied van het emiraat Abu Dhabi), dat landbouwproducten ter plekke werden verwerkt (dadelfabriek, conservenfabrieken). Wil je meer lezen over het omzetten van de woestijn in groen, enkele artikels hier in de Engelse taal
https://gulfnews.com/news/uae/environment/zayed-vision-transforming-desert-into-green-haven-1.132209
http://www.koushu.co.jp/AAI_E/NewsE/STreePlantingUAE.pdf

de groene corridor. Bemerk rechts boven op de foto de duinen

enkel handenarbeid, geen machines

elke boom, ornamentaal of nuttig, heeft een druppelbevloeiing

voor ons onbekende boomsoorten gehard tegen de droogte

ook parken horen thuis in het project tegen woestijn-voor groen

Abu Dhabi is onze volgende halte voor enkele dagen

Abu Dhabi is nu een stad met bijna 1,5 miljoen inwoners. De stad ligt op een aantal eilanden.
50 jaar geleden was hier enkel woestijn met een paar hutten van vissers.

op deze (ludieke)kaart zijn een aantal van de vele eilanden getekend, eilanden welke momenteel in gebruik zijn voor een kleiner of groter project

een foto uit de jaren 1960. Dit was Abu Dhabi

een ideaal voorbeeld van zo een huisje, alle materialen waren afkomstig van de dadelpalmboom

op het strand hadden de vissers een afdakje gemaakt (maar de buildings op de achtergrond moet je maar wegdenken)

een mat van geweven palmvezels, daarop, in het beste geval een kussen, gevuld met dezelfde vezels

een ideaal voorbeeld van de vissersboten van toen


Alles begon hier in 1761. Een groep bedoeïenen van de Bani Yas-stam, de sterkste stam in het gebied van de VAE, waren op jacht op gazellen. Toen ze bij het gebied kwamen van de huidige stad, zagen ze een gazelle op een eiland. Ze doodden het dier niet direct maar volgden het om te ontdekken waar de gazelle drinkwater kon vinden. Het dier toonde hen een brakwaterbron, de jagers wisten genoeg, doodden het dier en verorberden het voor ze weer naar hun gebied in de woestijn trokken.

in de woestijn leefden (en leven tijdens de zomer) de bedoeïenen in tenten gemaakt van schapen- en geitenwol

wat houten stammen, wat stenen rond het vuur, en het zand was hun bed

De Bani Yas stam is de stam die het koningshuis van Abu Dhabi én het koningshuis van Dubai voortbracht.

Ondanks de beperkte hoeveelheid zoetwater en de ziltige bodem, vestigde zich één van de 15-20 groepende tellende Bani Yas zich op het eiland. Het eiland gaf hen bescherming vanaf het land en vanaf de zee omdat er een aantal zandbanken voor de kust lagen.
Enkel dadelpalmen konden in het gebied gedijen, daarnaast leefde de stam van kamelenkweek, visvangst en parelduiken. Dat laatste was absoluut geen succes. De boten van de parelduikers werden zeer regelmatig door piraten geënterd en geplunderd.

In 1855 kwam sheikh Zayed (de eerste) aan de macht. Hij bracht vrede tussen zijn stamgenoten en de zeerovers. Hierdoor kende de parelhandel een groot succes en ging het zijn volk vel beter.
Abu Dhabi (betekent letterlijk ‘vader van de gazelle) ontwikkelde zich tot een centrum dat niet alleen bedoeïenen aantrok, maar ook inwijkelingen uit andere landen zoals Perzië, Pakistan en Indië.

Het aantal inwoners steeg, rond de eeuwwisseling tussen de 19de en de 20ste eeuw leefden er al ongeveer 6000 mensen op het eiland. De parelhandel was tot 1930 goed voor een grote omzet. Door allerlei maatregelen en crisissen (buiten Abu Dhabi om) viel toen de parelhandel op 0.

Inwoners van Abu Dhabi hadden geen inkomen meer en emigreerden naar Saudi-Arabië, Qatar, Bahrein, Koeweit. In deze landen kwam de volgende decennia de aardolieboom als eerste waardoor er weer veel werk was en mensen aangetrokken werden.

Einde jaren 1950 bracht ook in Abu Dhabi aardolie nieuwe mogelijkheden. Maar de toenmalige sheikh hield elke vernieuwing, elk initiatief tegen. Pas toen zijn broer, sheikh Zayed hem de macht ontnam en sinds augustus 1966 de macht overnam, keerde het tij. Groot-Brittannië steunde de nieuwe heerser. Sheikh Zayed’s prioriteit was de ontwikkeling van het emiraat en zijn volk. Een jaar later, in 1967 trad het emiraat Abu Dhabi toe tot de OPEC (federatie van olie-exporterende landen), vanaf dan stroomde het geld binnen en werden scholen, ziekenhuizen, banen, havens, vlieghaven, bruggen, elektriciteit en waterwerken, … uitgevoerd waardoor er niet alleen veel werk gecreëerd werd, maar de kwaliteit van het leven van de mensen met sprongen er op vooruit ging.

Toen in 1971 Groot-Brittannië zich terug trok uit het Arabische Schiereiland en Midden-Oosten , ontstonden en politieke problemen tussen verschillende federaties, staten, emiraten. Sheikh Zayed streefde naar vrede en zorgde er voor dat een aantal emiraten samen de toekomst ingingen onder de vorm van een vereniging, de VAE, gesticht in 1971. Abu Dhabi werd de hoofdstad van deze vereniging. Dit zorgde voor een nog grotere ontwikkeling van de stad, hoofdplaats van het emiraat Abu Dhabi en hoofdstad van de VAE. Ministeries, consulaten, ambassades, nationale en internationale organisaties, banken en kantoren, alles werd tot Abu Dhabi aangetrokken. De stad boomt sindsdien.

De recessie van de jaren ’80 verminderde de vraag naar aardolie, dus ook het inkomen stagneerde of daalde. Projecten in planning die nog niet gestart waren, werden uitgesteld. Andere werden versneld en minder groots uitgewerkt.

Gebouwen uit de jaren 1970 corrodeerden t.g.v. het zout, ze werden afgebroken en vervangen door hoogbouw. Kwaliteit voor de bewoners nam voorrang op prestigieuze bouwwerken.

Naast kwaliteit wordt er ook gewerkt voor een toekomst na het aardolietijdperk zodat inkomsten uit toerisme, landbouw, industrie, … voor blijvende inkomsten kan zorgen.

Hier volgen een aantal foto’s van wolkenkrabbers in Abu Dhabi

145m hoog, bouw klaar in 2012

eilanden in overvloed. Dit eiland is al gedeeltelijk bebouwd, de rest is zand

Een van de grote projecten was een cultuureiland. Hierop zouden 3 grote musea komen, Louvre Abu Dhabi, Guggenheim Abu Dhabi en het Sheikh Zayad National Museum. Architecten hadden hun ontwerpen ingediend en aangeduid.
Enkel het Louvre Abu Dhabi heeft vorig jaar zijn deuren geopend. De beide andere musea zullen er waarschijnlijk nooit komen.

Wij bezoeken dus het Louvre Abu Dhabi. De Franse architect Jean Nouvel heeft het gebouw ontworpen.

het museum is opgebouwd uit witte blokken (die op hun beurt zijn opgebouwd uit grote stenen (zo lijkt het toch). Daar bovenop ligt het dak. Het dak bestaat uit een groot aantal veelhoeken die, zo lijkt het weer, kriskras in vele lagen op elkaar liggen, met tussenin netten tegen de vogels

het dak geeft veel schaduw terwijl het toch niet gesloten is

Het museum bevindt zich op het uiteinde van een eiland, omringd 180° door de zee

In het museum wordt de geschiedenis van de mensheid en de kunst in een twaalftal zalen voorgesteld. De stukken zijn thematisch opgesteld.

voorbeeld van enkele opstellingen: in een grote plexi kast zijn er 3 stukken op ooghoogte. In dit geval gaat het over draagbare graven. Achteraan bij de grond is elk genummerd en is er een bord waarop voor elk de uitleg gegeven wordt. Zowel nummer als bord zijn heel onopvallend gemonteerd

de start van de collecties: de eerste nederzettingen

een oud item: een beschilderde keramiek, afkomstig uit Susa (Iran) dd 4200 tot 3800 v.C.

een van de oudste beelden uit de geschiedenis van de mensheid, gevonden in Jordanië en dd 6500 v.C.

in elke zaal is er een type item dat nagemaakt is blinde mensen. Elk detail is ontleed en uitgelegd

De tentoongestelde stukken zijn goed gekozen in functie van het verhaal. Hun aantal is telkens beperkt zodat de boodschap niet verloren gaat

in de laatste zaal, het nu, is de wereld ons dorp geworden

met o.a. dit werk van Paul Klee uit 1938

en “Lichtfontein” uit 2016 van Ai Weiwei

Er is veel ruimte en licht, veel plaats voor de bezoekers en zeer veel security-suppoost mensen. Minstens om de 15 minuten wisselen ze van standplaats.

dit zorgt ervoor dat bewakers niet op hun stoel in slaap vallen ….

In de tuinen rond het museum zijn studenten bezig om ruimtestructuren te vouwen. Nadien zullen ze kinderen leren welke ingewikkelde bouwconstructies hiermee te maken zijn

Abu Dhabi is vooral gelegen opeen eiland dat nu ongeveer 60 km2 groot is. Het grootste deel van dit oppervlak is gewonnen op de zee. Eilanden zijn onderling en met het vasteland verbonden door bruggen.
Om de skyline van de stad te zien rijden we naar een klein tegenover liggend eiland

een deel van de skyline

Het hoofdeiland heeft een Corniche, ongeveer 6 km lang. Aan het ene uiteinde is er de vissershaven, aan het andere uiteinde een superdeluxe hotel. Langs de Cornich loopt er een grote weg. Aan de landzijde van de weg zijn er verschillende groene parkjes en parkeerplaatsen. Aan de zeezijde is er een fietspad, een wandelgebied met groen en palmbomen, en het strand. Een groot gedeelte van het strand is familiestrand. Er zijn verschillende regels zoals geen foto’s nemen, geen muziek, enkel op het strand in badkledij, … Ook hier zijn zeer veel bewakers en redders.

eens een ander decor voor een strand ….

We wandelen enkele km langs de Corniche, er is schaduw en de paden zijn enkel voor voetgangers. Ook hier zien we speciale gebouwen

Aan de andere zijde van de Corniche is er geen strand, er is wel een wandelgebied en een laan waar fietsers en skaters hun hart kunnen ophalen.

mooi gemaakt

ruimte genoeg langs het wandelpad

er is een stukje park met water, mooi met afsluitingen er rond

op verschillende andere plaatsen in dit wandelgebied is er water onder verschillende vormen

aan de overzijde ligt Lulu-eiland, voor het grootste deel is daar enkel woestijn

maar ook waar wij wandelen is de woestijn niet ver weg. Deze palm staat immers gewoon in het zand, een mooi gemetste bak er rond, druppelbevloeiing en groeien zal de palm

we zien een man van de afvalstoffenmaatschappij

en een schip van de dienst

iets later leggen 3 andere bootjes, vol met jongelui (duikers) zich vast aan de afvalboot. Zakken, zakken en nog eens zakken gevuld met afval uit het water, worden overgeladen naar de afvalboot

na de obligate foto , worden de bootjes los gekoppeld en gaat het afvalschip naar de haven. Waarschijnlijk groepen vrijwilligers welke de zee tussen de eilanden helpen opkuisen

Aan dit uiteinde bevindt zich de vissershaven en de vismarkt.

er zijn kleine vissersboten

en de grotere dhau’s, die verder afgelegen liggen

de vismarkt is zeer groot, er is een groot aanbod

een aantal verkopers hebben grote garnalen inde aanbieding. Ze komen uit Oman, daar worden deze garnalen in aquacultuur in de zee gekweekt

het langoestenseizoen in Oman is net begonnen, hier liggen ze al te koop

op enkele plaatsen zien we ook kleinere haaien liggen

de blauwe mannen verkopen vis

daarna kan je naar de rode mannen gaan met de gekochte vis: zij kuisen de vis, fileren, al wat je vraagt …

sommige kopers hebben misschien een zeer grote familie, of kopen vis voor enkele dagen, … (hoewel, er is dagelijks vismarkt)

de gele mannen staan in voor het transport van dozen en kisten vis

we kopen een kilo grote garnalen, we hebben immers een keukentje bij onze kamer, … en werkelijk ze zijn veel beter en veel steviger dan de scampi en gambas welke we in België kunnen kopen

de gekochte vis gaat steeds in een blauwe plastiek zak

Er is ook een plantenmarkt. We lopen er even langs en we geraken aan de babbel met een emirati. De man is wielrenner (moeilijk in te beelden met die witte kledij aan …), hij was een tijdje geleden in België voor een koers. Op zijn smartphone staan enkele foto’s o.a. een krantenartikel uit een Mechelse krant, en heel wat foto’s als wielrenner…. Het gezegde ‘de kleren maken de man’ heeft toch een goede grond

overal worden er matten namaakgras verkocht

nu is het moment er om plantjes aan te kopen. De hitte zal minder worden, plantjes met bloemetjes zullen kunnen groeien (mits veel water toe te voegen)

daarnaast kunnen volgende planten hier ook goed groeien: citrusvruchten, bougainvilleas, kamerplanten van bij ons, Aloë, …

Het hoofdeiland van Abu Dhabi is via 3 bruggen verbonden met het vasteland. De meest opmerkelijke brug is de Sheikh Zayed-brug. We zoeken op de gps een plaatsje uit om de brug te bewonderen, want nergens in de buurt mag er halt gehouden worden. Op het kleine baantje is er verder geen verkeer, dus we stoppen kort om toch een foto te nemen

wat erg schuin, een foto tussen een boom en de spiegel van de auto …

Abu Dhabi bezoeken zonder de mooie, grote moskee te zien is niet mogelijk. Deze moskee is een opzet van Sheikh Zayed als een plaats waar niet alleen emirati, maar ook alle andere volkeren (al dan niet moslim) samen kunnen komen.

de toegang tot het domein, om direct in de sfeer te komen

en natuurlijk aangepaste kledij

De bouw startte in 1996 en was klaar in 2007, 3 jaar na het overlijden van de sheikh. Ook niet moslims kunnen het gebouw bezoeken, behalve op vrijdag voormiddag.

algemeen zicht op de Sheikh Zayed Grand Moskee

Het gebouw telt 4 minaretten, elk 107m hoog

Verder steunen de galerijen op 1096 zuilen, hierboven zijn de typische Noord-Afrikaanse hoefijzervormige bogen. Bovenaan elke zuil is er een versiering die verwijst naar de dadelpalm. Het materiaal hier is geanodiseerd aluminium beschilderd met goudkleurige verf. De zuilen zelf zijn in beton, maar belegd met marmer en edelstenen

een van de zuilengalerijen

de zuilen staan telkens per 2 (om de hoefijzervormige boog te ondersteunen)

de zuilen hebben inlegwerk

de hoefijzervormige bogen laten doorkijk(jes) toe, hier op de grote koepel

Er zijn 82 koepels van verschillend grootte, de grootste heeft een uitwendige diameter van 32,8m , de hoogte is 85m

een koepel aan de binnenzijde

In het totaal hangen er 7 grote lusters bekleed met Swarovski-kristallen. De lusters zijn gemaakt in Duitsland, de kristallen zijn Oostenrijks. Er zijn 3 grote lusters. De grootste weegt meer dan 9,5 ton, heeft een diameter van 10m en is 15m hoog

en 4 kleine. De kleine wegen 2 ton elk

Op het moment van de opening was het handgeknoopt tapijt (uit Iran) het grootste ter wereld. Hieraan hadden 1200 mensen gewerkt. Het tapijt is 5700 m2, woog 47 ton (35 ton wol en 12 ton katoen)en moest in 2 gesneden worden, elk deel werd met een vrachtvliegtuig aangevoerd. De 2 delen zijn onzichtbaar aan elkaar vast gemaakt.

er zijn 27 kleuren wol gebruikt

De vloeren zijn uitgevoerd in marmer, op verschillende plaatsen zijn er grote bloemen in gekleurd marmer verwerkt

De centrale koepels was bij de opening de grootste in zijn soort

links van de grote koepel komt de maan in een heel kleine gestalte piepen

Het grondplan is dat van Marokkaanse moskeeën, gecombineerd met de koepels in Ottomaanse stijl. Er zijn 2 kleine gebedshallen, een voor dagelijks gebruik en een voor vrouwen.

De grote gebedshall, waarin het tapijt ligt, biedt plaats aan meer dan 7000 mensen. De oppervlakte is 50m x 55m. Er staan verschillende groepten van 4 zuilen, de bodem tussen elk van de 4 zuilen heeft een glazen versiering, dus niet om op te staan

De mirhab, de plaats die naar Mekka verwijst, is relatief klein in verhouding tot het geheel. Ze is bekleed in goud. Mirhabs hebben altijd een boogvorm, zo vertelt de gids, omdat de imman vroeger met zijn gezicht naar de mirhab (muur) stond. Als hij sprak weerkaatste zijn geluid in de mirhab zodat de mensen in de gebedsruimte hem hoorden. Met de micro’s is dat nu helemaal geen probleem meer

Naast de mirhab staat de preekstoel

De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 22.412 m2 of 2,24 ha. De binnentuin kan nog eens 30.000 mensen een plaats geven.

zicht vanaf de binnentuin op het gebedshallgebouw

Hierdoor is deze moskee de grootste van de VAE, en de op 12 na grootste van de wereld

Wij maken een rondleiding mee tegen de valavond. Wanneer de zon is ondergegaan is de moskee verlicht.

onze gids, een aangename verteller en een geestige jonge man

met de gids mogen we op meerdere plaatsen op de matten in de grote gebedshall. Neem je geen geleid (gratis) bezoek dan moet je samen met veel mensen op een klein plekje aan de zijkant blijven …

Er zijn een groot aantal lichtzuilen geplaatst, vol met lampen. Afhankelijk van de maanstand geven deze lampen minder of meer licht …

Op hetzelfde terrein van de moskee bevindt zich ook de graftombe van sheikh Zayed, in een afzonderlijk gebouw voorzien van 3 kleine koepels.

Bij de tombe zitten 2 moslims, in een soort beurtrol. 24u op 24 en 7d op 7 wordt er uit de koran luidop voorgelezen door deze 2 mensen. Het voorlezen is te horen op het ganse terrein, maar is niet storend (t.o.v. het geluid van de duizenden bezoekers).

5 maal per dag wordt er door de voorlezer van dienst opgeroepen tot gebed. Deze oproep wordt versterkt uitgezonden via de luidsprekers op elke moskee op het eiland van Abu Dhabi. Net zoals in Oman is die oproep in de VAE niet opdringerig, schreeuwerig of langdurig.

Sheikh Zayed heeft ooit de start gegeven voor de aanplanting van mangrove, voor de bescherming van zowel mariene organismen als vogels. Sheikh Zayed heeft ooit de start gegeven voor de aanplanting van mangrove, voor de bescherming van zowel mariene organismen als vogels.Rond het Abu Dhabi eiland zijn er verschillende eilanden waar geheel of gedeeltelijk mangrove aangeplant is. Het oostelijk mangrovegebied is een natuurpark geworden. Men kan rond de eilanden kajakken of met een elektrische boot een vaartje maken. Wij kiezen voor het laatste

Wanneer we bij het water komen zien we verschillende kwallen, in het Engels Blue Blubber Jellyfish (Catostylus  mosaicus) -geen Nederlandse benaming. Door de hoge watertemperaturen tijdens de zomermaanden zijn er in het najaar veel van deze (en andere) kwallen

tijdens onze boottocht zien we veel van deze kwallen op land liggen. Hier wordt gewaarschuwd omdat de kwallen netelcellen hebben en hun eitjes (met de netels) zelfs in badkledij blijven steken. Wassen met veel zeep en drogen in een droogkast

nu eens niet ineengedoken op een plank dicht bij de bodem van de boot, maar comfortabel in een zetel met kussens …

er is slechts één soort mangrove(boom) die hier kan gedijen (wegens de hoge zomertemperaturen)

voor de bescherming van het biotoop mag er slechts tussen de eilandjes gevaren worden, niet in de kanalen

er kan niet dicht gevaren worden wegens het ondiepe water. Dus goed kijken waar er beweging te zien is.els staan ook op de grond of zitten tussen de bladeren …

jong van de Blauwe Reiger (Ardea cinerea) steekt af tegen de groene achtergrond

de Regenwulp (Numenius phaeopus) is al veel moeilijker waar te nemen, camouflagekleur …

Grote Zilverreiger (Ardea alba)

gezellig onderonsje tussen deze twee Wulpen ( Numenius arquata)

de Westelijke Rifreiger (Egretta gularis) zien we hier regelmatig

zowat overal wordt de zanderige bodem vast gehouden door grote zandzakken in 2 of 3 rijen dik

de Tureluur (Tringa totanus)

salon op de boot ...

Na een week in 2 steden, trekken we morgen weer de natuur in.

 

Print Friendly and PDF

 

 

 

 

Plaats een Reactie

Cecile Ik heb hier ook wat dadels bij mij gezet om te snoepen... Eerst aandachtig naar de oase aan de grens bekeken met veel groen,parken,zoo, kamelenmarkt...schone gazellen, dank voor de info over platentektoniek Betere weg dan hier,toch de weg naar de Jebel Hafeet Maar Abu Dhabi is de hoofdvogel met zijn skyline, Louvre museum, prachtige brug, Rijkelijke moskee met tapijt,luchters....het mag iets kosten daar Nog nooit zoiets gezien ......modern en zeer duur versierd ...als in een sprookjeswereld Geef jullie ogen de kost Veel Gr Cecile Geplaatst op 14 November 2018
Jozef en Marie-Claire Dag Lou en Stephan, Zijn net terug uit Namibia. Hebben een fantastische reis gehad. Mooie natuur en veel wild gezien. Volgen jullie verhaal vanaf nu in de VAE. Zijn zinnens komende januari een weekje naar Dubai te gaan . Geniet maar van jullie reis. Geplaatst op 12 November 2018
katrien dag Lou en Stephan! Lou, jou kleurige t-shirt staat je goed! jullie bezoek aan de zoo geeft zeer mooie foto's! Maar de mooiste foto vind ik die met de Tureluur in Abu Dhabi. Graag was ik bij jullie bij het bezoek aan het Louvre, indrukwekkend! maar nog veel indrukwekkender lijkt me de grote moskee en de skyline van Abu Dhabi. ondertussen genieten we nog maar eens van een weekendje aan zee in de Haan . groetjes en dank om ons te laten meereizen! Katrien Geplaatst op 11 November 2018
Marc en Annemie Hallo Lou en Stephan, We volgen jullie reisverhaal dit jaar met bijzondere aandacht. Immers exact op jouw verjaardag 2019 vertrekken we ook in die richting (VAE en Oman). Kadooke voor Annemie haar 65ste verjaardag. Maar we zien elkaar ondertussen nog op de e.k. B20-vergadering, hé. Zijn dan extra benieuwd naar jullie ervaringen. Geplaatst op 10 November 2018

 

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking